مقررات آموزشی:

 • در هنگام ثبت نام در انتخاب دوره و ساعت موردنظر خود دقت نمایید، در غیر این‌ صورت آموزشگاه از تغییر دوره یا ساعت آن معذور می‌باشد.
 • مشخصات خود را در فرم ثبت نام دقت بررسی نمایید زیرا صدور گواهینامه‌ها براساس اطلاعات فوق انجام می‌پذیرد.
 • تشکیل کلاس‌ها در هر رشته و یا دوره، منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاس آن درس می‌باشد و در صورت احراز حد نصاب پیش از موعد، کلاس تشکیل خواهد شد و در صورت عدم احراز حد نصاب در موعد تعیین شده، متقاضی حق اعتراض در این مورد را از خود سلب نموده و منتظر احراز حد نصاب خواهد ماند.
 • هنرجو/دانشجو موظف به رعایت مقررات شئون اخلاقی و انضباطی آموزشگاه می‌باشد. در صورت عدم رعایت آن آموزشگاه می‌تواند از ادامه تحصیل هنرجو/دانشجو جلوگیری نماید.
 • هنرجو/دانشجو مسئول حفظ و نگهداری تجهیزاتی است که از طرف آموزشگاه بصورت امانت در اختیار او قرار می‌گیرد و در صورت ایجاد هرگونه خسارت متعهد به جبران آن خواهد بود.
 • حداکثر زمان غیبت موجه ۴ ساعت در هر درس می‌باشد در غیر این صورت گواهینامه پایان دوره برای هنرجو/دانشجو صادر نمی‌گردد.
 • پس از ثبت نام، شهریه دوره ثبت نام شده، تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.
 • آموزشگاه درباره نحوه و ترتیب ارائه دوره‌ها بر اساس دروس پیش‌نیاز برای ثبت نام و برنامه‌ریزی تشکیل کلاس‌ها مختار است.
 • ثبت نام‌ها قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.
 • حقوق معنوی پروژه‌ها و آثار ارائه شده هنرجویان در ژوژمان‌ها و نمایشگاه‌ها متعلق به آموزشگاه است.
 • صدرو گواهینامه پایان دوره منوط به ارائه پروژه و یا ژوژمان پایان ترم و تایید قبولی توسط مدرس دوره است.
 • آموزشگاه تعهدی در مورد نام مدرس‌های دوره‌های قبل ندارد و حق انتخاب مدرسین با آموزشگاه است نه ثبت نام کنندگان.
 • در صورت غیبت هنرجو/دانشجو در کلاس ثبت نام شده، امکام حضور در کلاس دوره بعدی وجود ندارد و هنرجو/دانشجو جهت استفاده از کلاس دوره بعدی، مجددا بایستی ثبت نام نموده و شهریه پرداخت نماید.

مقررات و ضوابط ثبت نام:

 • رعایت کامل شئونات اسلامی و حفظ حرمت محیط آموزشی و همچنین همکاری کامل با مسئولین آموزشگاه الزامی ست.
 • تجمع مقابل درهای ورودی آموزشگاه که سلب آسایش همسایگان را به همراه خواهد داشت مجاز نمی‌باشد.
 • خوردن و نوشیدن هرگونه خوراکی در کلاس‌ها اکیدا ممنوع بوده و رعایت نظافت و نظم محیط آموزشی الزامی می‌باشد.
 • استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه، همچنین حضور افراد میهمان در کلاس‌ها ممنوع می‌باشد.
 • انتظار می‌رود در محیط این آموزشگاه رعایت دقیق و کامل حجاب و پوشش اسلامی و استفاده از لباس‌های عرف و معقول جامعه توسط هنرجویان / دانشجویان به عمل آید.