تقویم آموزشی

روزنام دورهتعداد جلساتنام استادتاریخ برگزاریزمان برگزاری
یکشنبهSEO7 جلسه 3 ساعتهفردین مختاری1402/12/1317 الی 20
دوشنبهآماده سازی فایل های چاپی و نظارت بر چاپ7 جلسه 3 ساعتهعلی طاهریان1402/11/3017 الی 20
چهارشنبهپریمیر پیشرفته 5جلسه 3ساعتهبهروز داوری خلج1402/12/0217 الی 20
چهارشنبهصفحه آرایی در ایندیزاین۱۰ جلسه ۲ ساعتهندا حسانی1402/12/0218 الی 20
پنجشنبه طراحی لوگو8 جلسه 2 ساعتهآرش سلطانعلی1402/12/039 الی 11
پنجشنبهپریمیر10 جلسه 3 ساعتهبهروز داوری خلج1402/12/038 الی 11
پنجشنبهفتوشاپ مقدماتی۱۰ جلسه ۲ ساعتهسیامک سالکی1402/12/0316 الی 18
پنجشنبهکارگاه نقاشی 10 جلسه 3 ساعتهمرتضی یزدانی1402/12/0313 الی 16
پنجشنبهطراحی کاراکتر10 جلسه 2 ساعتهندا خداوردی1402/12/0316 الی 18
پنجشنبهفتوشاپ پیشرفته10 جلسه 2ساعتهندا حسانی1402/12/0314 الی 16
پنجشنبهدیزاین جواهرات8 جلسه 2 ساعتهپونه صفی1402/12/0314:15 الی 16:15
جمعهکارگاه طراحی10 جلسه 3 ساعتهتقی موسوی1402/12/0410 الی 13
جمعه طراحی UI در نرم افزار Figma10 جلسه 2ساعتهفاطمه درویشی1402/12/0410 الی 12
جمعهUX UI Design10 جلسه 3ساعتهآرش سلطانعلی1402/11/2710 الی 13
جمعهایلاستریتور پیشرفته10 جلسه 2ساعتهسیامک سالکی1402/12/0412 الی 14
جمعهفتوشاپ   پیشرفته10 جلسه 2ساعتهسیامک سالکی1402/12/0414 الی 16
جمعهنرم افزار بلندر-Blender10جلسه 2ساعتهمجتبی فرخی دانشور1402/12/0414 الی 16