تقویم آموزشی

روزنام دورهتعداد جلساتنام استادتاریخ برگزاریزمان برگزاری
شنبهکارگاه طراحی(آنلاین)10 جلسه2 ساعتهفاطمه درویشی1403/03/1216 الی 18
سه شنبهاصول مدیریت روابط عمومی8 جلسه 1.5 ساعتهدکتر آرش سطانعلی1403/03/0119 الی 20:30
چهارشنبهاصول برندسازی و مدیریت برند12 جلسه 2 ساعتهدکتر آرش سطانعلی1403/03/2318 الی 20
چهارشنبهدیجیتال مارکتینگ8 جلسه 2 ساعتهمحمد احتشامی1403/03/0216 الی 18
پنجشنبهفیلمنامه نویسی10 جلسه 2 ساعتهمحسن گلستانی1403/03/0314 الی 16
پنجشنبهکارگردانی10 جلسه 2 ساعتهمحسن گلستانی1403/03/0316 الی 18
پنجشنبهنقاشی و چاپ روی پارچه و لباس۱۰ جلسه ۳ ساعتهمونا عبدی1403/03/1013 الی 16
پنجشنبهکارگاه نقاشی10 جلسه 3 ساعتهمرتضی یزدانی1403/03/0310 الی 13
جمعه نرم افزار FIGMA10 جلسه 2 ساعته1403/03/0410 الی 12
جمعهکارگاه طراحی10 جلسه 3 ساعتهسید تقی موسوی1403/03/1110 الی 13
جمعهکارگاه عکاسی با موبایل1 جلسه 3 ساعتهسیاوش جهان بین1403/03/2514 الی 17
جمعهآموزش موشن گرافیک سه بعدی در نرم افزار Cinema4D10 جلسه 2 ساعتهآرش زرین1403/03/0412 الی 14